SWI SWI
Wniosek rejestracji nowego użytkownika
Twoje dane
Dane organizacji
Warunki
Regulamin konta
Uwagi
Do wniosku rejestracji może być konieczne dołączenie następujących dokumentów:
- Pełnomocnictwo do rejestracji w SWI
- Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w SWI
- Skan KRS
Dokumenty te mogą być przesłane w trakcie składania wniosku (na kolejnej stronie) lub później drogą mailową
Pobierz wzór pełnomocnictwa do rejestracji w SWI
Pobierz wzór pełnomocnictwa do dokonywania czynności w SWI